Project 6-25

Procesefficiency als sleutel tot versnelde CO2-reductie

In 10 jaar de CO2-uitstoot bijna halveren – dat is de opgave die Nederland zichzelf heeft gesteld. En die verantwoordelijkheid ligt voor een deel bij onze industrie. Waar veel energie verbruikt wordt, valt immers ook veel te besparen.

De opgave voor de industrie is ambitieus: 14,3 Mton extra reductie in 2030. Is dat een haalbare kaart? Ja, en dan vooral dankzij het verduurzamingspotentieel van innovatieve technologie. Dan gaat het niet alleen over de grote transities die op stapel staan – de waterstofeconomie, elektrificatie, CO2-afvang en -opslag – maar vooral ook om de meest fundamentele vorm van verduurzaming: minder energie verbruiken. Want energie die je niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden.